Strateško planiranje

Strateško planiranje je upravljačko sredstvo, odnosno alat koji poput drugi upravljačkih sredstava, ima jednu svrhu a to je unaprjeđenje poslovanja organizacije. Strateško planiranje pomaže organizaciji da fokusira svoju viziju i prioritete u odnosu na promjenjivu okolinu te osigurava da članovi organizacije rade na ostvarivanju istih ciljeva.

Strateško planiranje je ključ uspješnosti jedne organizacije, ali i njezina potreba kako bi opstala u dinamičnom okruženju. Strateško planiranje je sustavan način donošenja temeljnih odluka, određivanja smjera djelovanja, provođenja aktivnosti i mjera te utvrđivanje ciljeva i načina ostvarenja koji usmjeravaju organizaciju prema njihovoj viziji u budućnosti.

Organizacija procesa strateškog planiranja u javnom sektoru započinje utvrđivanjem strateškog okvira, odnosno definiranjem Izjave o viziji i misiji te definiranjem strateških ciljeva. Najprije se utvrđuju opći ciljevi, zatim posebni ciljevi te načini ostvarenja. Sljedeći korak u procesu strateškog planiranja jest definiranje pokazatelja uspješnosti koji omogućavaju praćenje i mjerenje uspješnosti postizanja utvrđenih ciljeva. Proces praćenja provodi se kontinuirano kroz razdoblje za koje je strateški plan izrađen i njime se utvrđuje jesu li i u kojoj mjeri ostvareni postavljeni ciljevi. Posljednja faza procesa je izvještavanje o provedbi strateškog dokumenta.

Osnovni cilj strateškog planiranja je jasno utvrditi prirodu i karakter organizacije i sektora, djelokruga koji ono predstavlja i upravlja njezinim razvojem u budućnosti. Kroz proces strateškog planiranja se utvrđuju ciljevi, prioriteti i strategije te se definiraju mjere za procjenu uspješnosti ostvarenja tih ciljeva. Dakle, strateški dokumenti predstavljaju integrirani skup strateških operativnih ciljeva i aktivnosti, koji su potrebni kako bi se u budućnosti ostvario željeni rezultat.

Strateški plan obično prati i izrada godišnjih planova rada, koji detaljnije definiraju odgovornost za izvršenje plana, rokove, potrebne resurse i eventualno organizacijske i operativne korake koje je potrebno uraditi kako bi se postigli ciljevi definirani planom.