Dobrodošli na našu internet stranicu!

Imperium savjetovanje obrt je za pružanje savjetodavnih usluga poslovnim subjektima, iz područja kontrolinga, planiranja i poslovne analize te unapređenja procesa.

Primarni nam je cilj unapređenje poslovanja tvrtki kroz stručno provedenu analizu i preporuke temeljene na istoj, a svojim klijentima jamčimo profesionalan i transparentan pristup u prikupljanju i obradi podataka, ali i prezentaciji mogućih unapređenja.

Naše iskustvo

Iskustvo
Kvaliteta
Educirani djelatnici
Želja za uspjehom

Što radimo?

Pružamo usluge savjetovanja i izrade poslovne dokumentacije u svrhu boljeg poslovanja i upravljanja, te investiranja u nove poslovne ideje.  Trudimo se biti potpora poduzetnicima u poboljšanju njihove učinkovitosti i ostvarenju njihovih ciljeva. Analiziramo, stvaramo i predlažemo rješenja, educiramo i potičemo razvoj vještina te poduzetničku konkurentnost svojih klijenata. Naša misija je poduzetniku pružiti vrhunsku uslugu na jednom mjestu.

Financijsko upravljanje i kontrola

FMC je sveobuhvatan sustav unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni čelnici korisnika proračuna, a kojim se, upravljajući rizicima, osigurava razumna sigurnost da će se u ostvarivanju ciljeva proračunska i druga sredstva koristiti pravilno, etično, ekonomično, djelotvorno i učinkovito.

Godišnja i polugodišnja izvješća o nepravilnosti

Izrada izvješća sukladno odredbama Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

EU fondovi

Izrada projektne dokumentacije je važan i neizbježan korak na putu dobivanja financijske potpore koju nude EU fondovi.

Izjava o fiskalnoj odgovornosti

Davanje izjave o fiskalnoj odgovornosti zakonski je temeljno regulirano Zakonom o fiskalnoj odgovornosti te njegovim izmjenama i dopunama te Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti te izmjenama i dopunama Uredbe.

Strateško planiranje

Strateško planiranje je ključ uspješnosti jedne organizacije, ali i njezina potreba kako bi opstala u dinamičnom okruženju. Strateško planiranje je sustavan način donošenja temeljnih odluka, određivanja smjera djelovanja, provođenja aktivnosti i mjera te utvrđivanje ciljeva i načina ostvarenja koji usmjeravaju organizaciju prema njihovoj viziji u budućnosti.

Tko su naši klijenti?

Poslovni subjekti, gradovi, općine, državne tvrtke i institucije,… Obratite nam se s povjerenjem. Zajedno možemo biti bolji.

Misija

Naša misija je voditi sve korak ispred drugih, pomagati korisnicima u razvoju, pratiti i predviđati razvojne trendove, povećavati naše znanje i iskustva te time osigurati vrhunsku kvalitetu usluge.

Vizija

Želimo biti kreativni, inovativni, profesionalni i poželjni partneri, nuditi kvalitetne usluge te time ostvariti prepoznatljivost na tržištu.

Ciljevi

  • Postići visoku kvalitetu usluga
  • Trajno održavati te jačati kvalitetu usluga
  • Stručno usavršavati zaposlenike
  • Biti uvijek prvi izbor korisnicima naših usluga