Izrada projektne dokumentacije za apliciranje na EU fondove

Proces pristupanja u članstvo Europske unije postavila je pred Hrvatsku izazov prilagodbe zajedničkoj pravnoj stečevini, ali otvorila i mogućnost korištenja financijskih sredstava iz proračuna Europske unije. Stupanjem u punopravno članstvo Hrvatskoj su otvoreni izvori financiranja koji podupiru razvojne ciljeve i ubrzavaju rast i razvoj hrvatskog gospodarstva i društva u cjelini.

Izrada projektne dokumentacije je važan i neizbježan korak na putu dobivanja financijske potpore koju nude EU fondovi.